loading loading

logo

غذای 450گرم me-o سبزیجات

قیمت      19,000   19,000 تومان
غذای 450گرم me-o سبزیجات  -

این محصول  یک غذای ترکیبی بسیار مناسب برای گربه ها می باشد و بیشتر برای  گربه هایی  استفاده می شود که رژیم  غذایی مناسب نداشته اند و چربی زیادی در  بدن ذخیره کرده اند 

وزن محصول : 450 گرم می باشد