loading loading

logo

گورامی دارف قرمز

قیمت      15,000   10,000 تومان
گورامی دارف قرمز  -

محصولات مرتبط با این محصول

 

گورامی کوتوله (Colisa lalia) یا گورامی دارف

گورامیها ماهیانی پرتوباله از راسته سوف‌ماهی‌شکلان (Perciform) از خانواده Osphronemidae هستند. تاکنون حدود ۹۰ گونه ماهی در این خانواده شناخته شده‌است که در ۱۳سرده طبقه‌بندی شده‌اند. بسیاری از گورامی‌ها در قسمت پیشین باله لگنی خود، پرتوی کشیده و باریکی دارند. این خانواده به نام Polyacanthidae نیز شهرت دارد. بعضی از ماهیانی که هم اکنون به‌عنوان خانواده گورامی‌ها طبقه‌بندی می‌شوند در گذشته جزء خانواده Anabantidae به‌شمار می‌آمدند اخیراً خانواده فرعی Belontiinaeاز خانواده Belontiidae تشکیل شده‌است.

ویژگی‌ها

گورامیها ماهیهای بسیار زیبایی هستند که اغلب به ماهیهای کوچکتر از خود آسیب میرسانند.

 

تنفس

 

گورامی کوتوله (Colisa lalia) یا گورامی دارف

گورامیها ماهیانی پرتوباله از راسته سوف‌ماهی‌شکلان (Perciform) از خانواده Osphronemidae هستند. تاکنون حدود ۹۰ گونه ماهی در این خانواده شناخته شده‌است که در ۱۳سرده طبقه‌بندی شده‌اند. بسیاری از گورامی‌ها در قسمت پیشین باله لگنی خود، پرتوی کشیده و باریکی دارند. این خانواده به نام Polyacanthidae نیز شهرت دارد. بعضی از ماهیانی که هم اکنون به‌عنوان خانواده گورامی‌ها طبقه‌بندی می‌شوند در گذشته جزء خانواده Anabantidae به‌شمار می‌آمدند اخیراً خانواده فرعی Belontiinaeاز خانواده Belontiidae تشکیل شده‌است.

محتویات

ویژگی‌ها

گورامیها ماهیهای بسیار زیبایی هستند که اغلب به ماهیهای کوچکتر از خود آسیب میرسانند.

تنفس

این ماهی اندام‌های تنفسی مازمانندی (هزارتو) شبیه به ریه دارد که به کمک آن‌ها ماهی می‌تواند در آب‌هایی که دارای کمبود اکسیژن هستند از هوای اتمسفر خارج از آب تنفس کنند.

اندازه

اندازه خاصی دارد که می‌تواند با آمدن روی سطح آب، اکسیژن مورد نیاز خود را مستقیما از هوای بیرون از آب دریافت کند.

 

اندازه این ماهی در انواع مختلف از ۵ تا ۲۰ سانتی‌متر متغیر است.

طول عمر

 

انواع این گونه،بطور متوسط ۵ سال عمر می‌کنند.

 

نگهداری از تخم‌ها

بسیاری از انواع این گونه، از تخم‌های خود نگهداری می‌کنند. بعضی از آن‌ها تخم‌ها را در دهانشان نگهداری می‌کنند و بقیه همانند ماهی جنگجوی سیامی و Beta splendens آشیانه‌های حبابی می‌سازند.