loading loading

logo

سیچیلاد بریچاردی آلبینو

قیمت      30,000   25,000 تومان
سیچیلاد بریچاردی آلبینو  - cichlid brichardi

زیستگاه اصلی:  آفریقا ( دریاچه تانگانیکا )

حداکثر اندازه: نرها : 14 سانتیمتر و ماده ها : 12 سانتیمتر

تشخیص جنسیت: تفاوت ظاهری چندانی وجود ندارد ولی نرها در زمان بلوغ جثه بزرگتری نسبت به ماده ها دارند و دارای رنگ شفاف تری هستند.

تغذیه: بیشتر جلبک خوار است و بهتر است غذاهای تجاری حاوی جلبک اسپرولینا استفاده شود.البته مقداری از سخت پوستان مانند ارتمیا و غذاهای سیکلید تجاری کم پروتین نیز خوب است.بهتر است از غذاهای گوشتی پرهیز شود.

رفتار: نسبتا پرخاشگر البته نسبت به گونه ی خود بشدت ستیزه جو است.

سازگاری: با سیکلید های تانگانیکای دیگر ، بهتر است در یک گروه با تعداد زیاد نگهداری شود.

سطح شنای ماهی: میانزی تا کف زی

سطح مراقبت: متوسط

حداقل حجم تانک:  500 لیتر

دکور تانک: بستری نرم به همراه تعداد زیادی مخفی گاه به همراه دکور سنگی

وضعیت نور تانک: متوسط تا زیاد

اسیدیته آب: 8.0-9.5

سختی آب: 8-25 NK

درجه حرارت: 24-26 درجه سانتیگراد

جریان آب: ملایم

تولید مثل: بلوغ جنسی در دو سالگی اتفاق می افتد.بهتر است نسبت 2 نر به 6 ماده برای موفقیت بیشتر در تولید مثل در کنار یکدیگر قرار بگیرند.تخم ها که به 15 عدد می رسند، روی سنگ صاف گذاشته میشوند و به سرعت توسط نر بارور میشوند بعد توسط ماده تا چهار هفته در دهان نگهداری میشوند.لاروها بعد از خروج از دهان مادر میتوانند انواع غذاهای ریز را بخورند.

طول عمر: 8 تا 10 سال