loading loading

logo

بخاری 25وات مدل رکسین

قیمت      56,000   50,000 تومان
بخاری 25وات مدل رکسین  -

محصولات مرتبط با این محصول

دمای مورد نیاز جهت ماهی ها بین 29 تا 31 درجه است چون فعل وانفعالات ماهیها در این درجه بهتر و سالمتر است تغیر دمای بین 3 تا 4 درجه به ماهیها شک وارد میکند و زمینه بیماری را فراهم میکند و اختلاف بیشتر از 4 درجه احتمال مرگ ماهی ها را فراهم میکند و احتمال دارد روی کیسه تعادل ماهی تاثیر مخرب بگذارد و شیوع هر بیماری رو فراهم کند و اختلاف بیشتر از 6 درجه زمینه مرگ ماهی را فراهم میکند.

به همین منظوز استفاده از یک بخاری بسیار برای  اکواریم  مناسب می باشد زیرا دما را به صورت یکنواخت ثابت نگه میدارد 

َ