loading loading

logo

زبرا سبز فسفری

قیمت      10,000   8,000 تومان
زبرا سبز فسفری  -

زبرا دانهیو در  رنگ  سبز فسفری بسیار  جذاب و دیدنی  می باشد

رنگ فسفری این ماهی باعث زیبا شدن تانک شما می شود 

زبرا دانهیو  از دسته ی ماهیان گیاه خوار می باشد و همچنین  تخم گذار می باشد 

و به صورت دسته جمعی زندگی می کنند و در  هر بار تخم ریزی  حدود 50 عدد تخم میگذارند 

طول عمر بیش از 3 سال در شرایط خوب می باشد