loading loading

logo

کرم خشک شده ی قرمز 13گرم

قیمت      19,500   19,500 تومان
کرم خشک شده ی قرمز 13گرم  -

کرم توبیفکس یا کرم لوله مانند که به آن کرم گل یا کرم قرمز هم گفته می شود، از انواع کرمهای حلقوی است. معمولا در سواحل آبهای غنی از مواد غذایی یافت می شود.

طول کرم توبیفکس یا کرم قرمز تا 25 میلیمتر و قطر آن تا 1 میلیمتر میرسد. وجود آنها در بسیاری از آبها، بیانگر امکان وجود آلودگی در آنهاست. بدن آنها نخ مانند است و غیراز کوچک و باریک بودن، شباهت زیادی به کرم خاکی دارد.