loading loading

logo

دم شمشیری پرتقالی

قیمت      8,000   8,000 تومان
دم شمشیری پرتقالی  -

دم شمشیری : 

ماهی گیاه خوار - صلح جو 

زنده زا بوده و  در هر دوره ی  بارداری حدود 30 الی 70 عدد بچه زایمان می کند 

از نظر  تنوع  رنگی دارای تنوع بالایی می باشد