loading loading

logo

ژنتیک و بحث خالص سازی در تکثیر گوپی به روش out-crossing

جمعه 8 فروردین 1399
ژنتیک و بحث خالص سازی در تکثیر گوپی به روش out-crossing

گوپی ها مثل انسان ها ، 23 کروموزوم دارند. صفی از این 23 کروموزوم شامل هزاران ژن میباشد که خصوصیات یک ماهی را نشان میدهند. در هنگام لقاح، ژنها ترکیب شده و خصوصیات پنهان و آشکار که از والدین به فرزندان انتقال داده شکل میدهند. بعضی از خصوصیات ترکیبی تنها از یک ژن هستند، بعضی ها مثل رنگ کاملا قرمز و خالص یک گوپی، به اندازه ی 4 ژن را دریافت میکنند. اگر ماهی شما 1،2 یا 3 ژن قرمز گرفته باشد نمیتوانید گوپی کاملا یکدست قرمز تولید کنید (بدون استفاده از crossing)
دو تعریف قبل از بحث باید روشن شود، یکی phenotype که ظاهر ماهی را تعریف میکند و دومی genotype که ژنتیک ماهی. مسلما وقتی برای مسابقه ای شرکت میکنید این ظاهر ماهی است که مورد اهمیت است، اگر از نژاد طلایی است باید کاملا طلایی باشد. اگر ظاهر آهن طلایی نباشد (phenotype نامناسب) با اینکه از گونه ی طلایی هاست (geontype) ، پس احتمال دارد که بی کیفیت و ناخالص باشد.

  • یک مثال ژنتیکی ژنتیکی:


طلایی:
ماهی ای طلاییست که حداقل 25 درصد رنگ طلایی داشته باشد(عموما بدن) و ممکن است باله ها رنگ های دیگری داشته باشند. برای بدست آوردن یک فرزند 100 ژنتیکی طلایی، باید هم پدر و هم مادر ژن طلایی داشته باشند. این ژن وابسته به موقعیت است و همیشه در محل و کروموزوم ثابت در گوپی ها پدید می آید. این یعنی شما میتوانید دو گوپی مختلف از گونه های طلایی را جفت بزنید و مطمئن شوید که بچه ها 100 درصد خالص اند(از نظر ژنتیکی). از آنجا که بقیه ژن ها نیز تاثیر گذارند، ممکن است طلایی باشند ولی نه سوپرطلایی (به عبارتی phenotype همیشه یکسان نیست و تنها با این کار genotype خالص است). اگر شما یک گونه ی طلایی را با گونه ی غیرطلایی جفت بزنید، 100 درصد بچه ها خصوصیات غیر طلایی را در نسل F-1 (مونث اول) نشان میدهند. اما همه ی بچه ها ژن طلایی را هنوز با خود دارند. ترکیب برادر ها و خواهران این نسل با هم باعث میشود که F-2 ها 25 درصد رنگ طلایی داشته باشند و 75 درصد غیر طلایی. 2/3 این رنگهای غیر طلایی، ژن طلایی را با خود دارند اما هیچ کدام طلایی نیستند.

اینها تجریبات فردی در Chicago در امریکا است که تکثیر رو با موفقیت انجام داده است. و توانسته out-crossing رو خیلی خوب پیاده سازی کند.
وقتی شما با گوپی های ضعیف از نظر رنگ و جسه مواجه میشوید ، تنها راهی که میتوانید اوضاع را بهبود دهید استفاده از یک گونه ی "سازگار" در out-crossing است، همه هیبرید ها موفقیت آمیز نیستند تنها این گونه های جواب عالی میدهند:

1)اضافه کردن گونه ای با دقیقا رنگ مشابه (و پررنگ و سرحال تر) برای پر رنگ کردن و افزایش رنگ
2) جفت زدن قرمز آلبینو و قرمز ها
3) جفت زدن قرمز و نیمه سیاه قرمز، جفت زدن آبی با نیمه سیاه آبی، و در نهایت جفت زدن سبز با نیمه سیاه سبز (نیمه سیاه و یک رنگ یعنی نصفی از بدن کاملا سیاه است)
4)بنفش و سبز
5) ترکیب نیمه سیاه و pastel با بقیه pastel ها (بال های سفید)
6) ترکیب نیمه سیاه و پاستل و گونه ی آبی ها
7) تک رنگ و گونه ی snake به رنگ زرد (ماده باشد باشد)(باعث ایجاد چند رنگ و تغییر پترن snake با تک رنگ میشود)