loading loading

logo

تشخیص جنسیت و روند تولید مثل میگو های آب شیرین

جمعه 20 مهر 1397
تشخیص جنسیت و روند تولید مثل میگو های آب شیرین

این مقاله برسی برخی نکات برای تعیین جنسیت و روند تولید مثل میگو ها را شرح میدهد که به مرور زمان تکمیل خواهد شد .

تعیین جنسیت : 
زمان جفتگیری بهترین زمان برای تعیین جنسیت میباشد که البته همیشه هم کار آسانی نیست .
تعیین جنسیت در برخی گونه ها آسان و در برخی گونه های شناخته شده عملا غیر ممکن است .تعیین جنسیت گونه هایی مانند رد چری ، میگوی زرد و میگوی گلوله برفی بسیار آسان است و تعیین جنسیت گونه هایی مانند میگوی کاردینال ، red goldflak ، harleguin بسیار دشوار است .

سن میگو ها :
تعیین جنسیت به سن میگو ها بستگی دارد این به آن معنی است که تعیین جنسیت میگو های بزرگ ( از نظر سنی ) آسانتر از میگو های جوان است . تعیین جنسیت میگو های جوان میتواند بسیار دشوار و در مواقعی غیر ممکن باشد . 

اندازه و رنگ آمیزی :
در بسیاری از گونه ها معمولا ماده ها دارای جثه ی بزرگتری از نر ها هستند .همچنین گاهی اوغات ماده ها تیره تر و یا پر رنگ تر میباشند مانند میگوی رد چری که در این گونه ماده ها نه تنها بزرگتر بلکه دارای رنگ قرمز پر رنگتری هستند و نر ها تقریبا بی رنگ و بسیار کوچکتر هستند . 
عکس میگوی ماده و نر رد چری که با روش بالا کاملا قابل تشخیص میباشند .

صفات جنسیتی : 
روش های دیگری برای تعیین جنسیت وجود دارند که تشخیص را آسانتر می نمایند . در اصل این روش ها مربوط به ویژگی های خاصی در ماده ها می باشد . این ویژگی ها به طور معمول شامل خصوصیات فیزیکی خاصی در ماده ها و آناتومی آنهاست که در نر ها وجود ندارد . برخی از این ویژگی ها در دوره های زمانی محدودی ظاهر می شوند و برخی دیگر در در تمام زمان ها قابل مشاهده است مانند زمانی که یک ماده دارای تخم میباشد که شما به طور 100٪ متوجه ماده بودن میگو می شوید و برای زمانی که تخم ندارد هم روشهای دیگر برای تعیین جنسیت وجود دارد که به بیان آنها می پردازیم .

زین ! :
یکی از رایج ترین راه های تشخیص در ظاهر ماده ها قسمتی در پشت آنهاست که در این قسمت میتوان تخم های نارس داخل رحم را مشاهده نمود . اصطلاح زین از آنجا به وجود آمده است که تخم های نارس در پشت ماده مثل یک زین بر پشت اسب به نظر می رسد .