loading loading

logo

مری ویدو(Merry Widow)زنده زا

شنبه 19 خرداد 1397
مری ویدو(Merry Widow)زنده زا
نام علمی:

Phallichthys amates(Miller; 1907)

مترادف:

Phallichthys amates amates, Phallichthys amates pittieri, Phallichthys pittieri, Poecilia amates, Poecilia pittieri, Poeciliopsis isthmensis

نام مشترک:مری ویدو
گروه:

Livebearers

زیستگاه:امریکای مرکزی،گوآتمالا،پاناما،هند وراس
سایز:نرها5سانتی متر ماده ها 6سانتی متر
محل زندگی:دررودخانه های راکد یا باجریان اهسته زندگی میکنند
رفتار اجتماعی:صلح امیز،میتوان باماهی های کوچک دریک مخزن نگهداری کرد
تغذیه:همه چیز خوار اما به برخی مواد مانند جلبک ها نیازمندهستند
تولید مثل:اسان
تانک:حداقل40لیتر
جمعیت در تانک:1نر و3-4عددماده درون 40لیتر
تزئینات:

نیاز به یک تانک با پوشش گیاهی متراکم و مناطق باز برای شنا. 

دما:

22-28 °C
ph:6.5-7.5
سختی: 10-25 NK°

طول عمر:3-5سال