loading loading

logo

روش استتار گیاه طبیعی در پرورش گوپی

شنبه 19 خرداد 1397
روش استتار گیاه طبیعی در پرورش گوپی

در این روش که راحتترین روش تکثیر میباشد تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که آکواریوم خود را با مقدار زیادی گیاه زنده پر کنید ( البته میتواند با اشیائ دیگر تلفیق شود) در این صورت ماهی های ماده پس از آمادگی برای زایمان از روی غریزه به گوشه ای دنج پناه میبرند و عمل زایمان را انجام میدهند و بچه ها هم از روی غریزه پس از تولد به لابلای گیاهان و تزئینات پناه میبرند.

اما چرا این روش را بعنوان روش خانگی معرفی کردم؟
همانطور که مشخص است و شاید نیاز به بازگو کردن من نباشد در این روش به دلیل انبوه گیاه و تزئینات، جداسازی ماهی از داخل آب، کاری سخت و وقت گیر است علاوه بر اینکه کنترل و نگهداری از چندین آکواریوم گیاهی که هم ماهی و هم گیاه باید در شرایط خوب قرار گیرند کاری بس دشوار است.

درپایان این بخش باید عنوان کنم شخصا برای یک آکواریوم خانگی روش دوم را پیشنهاد میکنم چرا که در روش اول علاوه بر اینکه شما باید دائما ماهیهای خود را زیر نظر بگیرید که چه موقع آماده زایمان میشوند که با خطا هم همراه است، امکان آسیب دیدن ماهی نیز در این جابجایی ها وجود دارد و اگر شما در تشخیص ماهی آماده اشتباه کرده باشید ماهی مدت بیشتری را در زایشگاه میگذراند و بدلیل عدم غذادهی در زایشگاه و عدم وجود جریان آب کافی صدماتی به ماهی وارد میشود اما در روش دوم علاوه بر اینکه آکواریوم شما وظیفه خود را که همانا ایجاد زیبایی و آرامش در محیط خانه است انجام میدهد شما هم از دردسرهای جانبی روش اول در امان هستید.

در بخش قبلی سعی شد که راههای کاربردی برای تکثیر گوپی در آکواریوم خانگی تا حدودی توضیح داده شود و این نکته را برای عزیزان شرح دادم که تکثیر خانگی (با ۱یا ۲ تانک) صرفه اقتصادی ندارد پس سعی کنند در خانه از داشتن یک آکواریوم زیبا لذت ببرند و در کنار آن با استفاده از دو روش بالا با نحوه تکثیر این ماهی زیبا بیشتر آشنا شوند و در صورت حصول نتیجه کمی مخارج نگهداری ماهی خود را با فروش ماهیهای تکثیری تسهیل کنند.